Familieplassering

Familieplassering

Gjenskap harmoni i familien på Solsetra

Familieplassering på Solsetra

Vi ønsker familier velkomne til Solsetra. Dette kan være familier som trenger råd og veiledning for kortere eller lengre tid. Her på Solsetra vil barnets behov bli ivaretatt og sikret, samtidig som familien får ro og fred til å jobbe med de utfordringene de har i et harmonisk og trygt miljø.

Familien vil bli integrert i familien på Solsetra og vil gjennom dette få sin veiledning gjennom å observere og delta i de forskjellige daglige gjøremål og aktiviteter som foregår. Familiene vil få tett oppfølging i et stabilt, trygt og kjærlig miljø. Solsetra vil ta ansvaret for at barnet/barna blir godt ivaretatt inntil foreldrene selv klarer å fylle denne rollen på en kjærlig og trygg måte.

La oss bryte den omsorgsvikten som foregår i generasjoner. La oss gi disse voksne, som tidligere var det såre barnet som ikke fikk den omsorgen det skulle, muligheten til å lære hva omsorg, kjærlighet og trygghet er. Gi de en mulighet til selv å bryte den forbannelsen som de selv ble et offer for. Lære de å bli elsket og å elske seg selv.