Solsetra FreeToBe lanseres

Solsetra FreeToBe

Solsetra FreeToBe er en samling for ungdommelige sjeler som ønsker å møtes for en inspirerende helg for å oppleve masse moro som sandvolleyball og bading samt å dele sin kreativitet, tanker og følelser i trygge og kjærlige omgivelser. Hensikten er å gi deg noen av verktøyene du trenger for å skape deg et liv fylt med lidenskap og glede.

Les mer på FreeToBe.no.

Iliukaråd på Solsetra mai 2015

[styled_image size=»blog» align=»left» link=»http://solsetra.no/wp-content/uploads/2012/08/panorama6.jpg» icon=»zoom» lightbox=»yes» alt=»Iliukaråd på Solsetra»]http://solsetra.no/wp-content/uploads/2012/08/panorama6.jpg[/styled_image]

Leif Havik kommer tilbake til Solsetra for å avholde Iliukaråd søndag den 3. mai 2015 kl 17:00. Her kan du stille en gammel energi alle spørsmål du måtte ha, både personlige og av global interesse. Svarene kommer umiddelbart og er rettet mot ståstedet til den som spør.

Om rådet

Under et Iliukaråd sitter en gruppe på 10-16 personer på stoler i en sirkel med levende lys i midten. Havik går ned i dyptrance og formidler sin guide Iliuka. Alt blir tatt opp digitalt og omsatt til et utskrift eller CD.

Mobiltelefoner stenges helt av fordi de forstyrrer lydopptaket. Alt blir tatt opp digitalt og omsatt til et utskrift eller CD, slik at deltakerne kan gjennomgå alt grundigere i etterhånd. Dette gir en bedre forståelse av hva som blir formidlet. Det er en stor fordel at deltakeren på forhånd skriver ned sine spørsmål i bolker på 5 og 5. Man stiller inntil 5 spørsmål pr runde og normalt får man anledning til å totalt stille 15-20 spørsmål. Gjennomsnittlig varighet er 1,5 til 2 timer.

Det er til stor hjelp at deltakeren er avslappet og puster godt under hele ”rådet”. Alle viser hensyn og er stille under prosessen ved å unngå å prate eller lage støy med papir og lignende.

Selv om energien Iliuka representerer er av gammel opprinnelse finnes det ingen begrensninger i hva man kan spørre om. Det er imidlertid viktig at man ikke stiller enten/eller-spørsmål. (Er det slik eller slik.) Deltakeren kan ikke stille spørsmål om andre personer som ikke er tilstede. Man kan være trygg på at Iliuka aldri røper hemmeligheter, eller snakker bak noens rygg. Derfor må alle spørsmål gjelde egne livsprosesser, og ikke andres.

Konu ekatah – takk i kjærlighet

Etter hvert svar sier Iliuka alltid : Konu ekatah. ”Hvilket betyr takk i kjærlighet.” Det kan også bety: ”Vær så god” i og med at Iliuka ikke opplever forskjell på det å gi og å få. Når han sier konu ekatah, mener han å være ferdig med sitt svar. Da kan man stille følgespørsmål eller bytte til neste tema. Dersom vi ikke forstår svaret i øyeblikket, vil det være naturlig å be ham om å gjenta det. Merk! Det gjør Iliuka aldri. Man bør hvile i at det blir gjort opptak. Og man bør hvile i at det av og til behøves tid til å fordøye et svar inntil en innsikt åpenbares.

”Er ei ilden vakker?”

Nå er det slik at Iliuka ikke nødvendig vis vil gi noe svar på det deltakeren spør om. Det kan for eksempel være fordi han vil beskytte den som spør eller andre i gruppa, eller at han anser at et svar vil gjøre en prosess vanskelig. Da svarer han gjerne med et spørsmål hvor han sier: ”Er ei ilden vakker?” (Ei = ikke) Da er det umulig å få et svar på det man spør om og det er da behov for å bytte tema.

Iliuka leser tanker, og han begynner ofte å svare før deltakeren har fått stilt ferdig sitt spørsmål. Da er det viktig at man ikke snakker i munnen på Iliuka. Hans engasjement er stort og han venter ikke til man har fått tenkt seg om.

Healing-energi

Iliuka gir ofte healing-energi under en slik prosess, og mange opplever denne kraften. Ofte har Havik fått tilbakemeldinger fra de som har kommet til ”rådet” med smerter, men som har gått derfra uten.

Det forekommer at noen opplever Iliuka som provoserende. Dette er gjerne fordi han trykker på knapper som vi helst ikke vil at noen skal røre. Iliuka er ikke som oss mennesker; han går rett på sak, og ikke rundt grøten, later som, fordekker eller fornekter.

[styled_image size=»blog» align=»left» link=»http://solsetra.no/wp-content/uploads/2011/06/seremoniplassen.jpg» icon=»zoom» lightbox=»yes» alt=»Seremoniplassen på Solsetra»]http://solsetra.no/wp-content/uploads/2011/06/seremoniplassen.jpg[/styled_image]

Om instruktøren

Leif Havik er fra Trondheim og livnærer seg på å reise rundt omkring i Norge og Sverige og holder kurser; meditasjonskurser, selvutviklingskurser og kurs for å bevisstgjøre «vårt indre barn». I tillegg er det kanalisering av en gammel energi «Iliuka» samt at han holder trommereiser, dvs. en meditativ reise til trommens vibrasjoner.

Iliuka har en antatt opprinnelse fra Tibet for omtrentlig 40000 år siden. Han har derimot også talt om tider før denne tidsepoke, blant annet fra Atlantis, Lemuria, og Pleiadene. Det eksisterte en gang i fjern tid, et velutviklet samfunn i Tibet kalt Kobatel. Dette var nærmest et senter eller en by. I dag finnes visstnok ruiner av dette.

I og med at Iliuka ikke opplever tidsfenomenet slik vi gjør, er han i stand til å ”koble” seg opp i hvilken som helst problemstilling. Noen har fått detaljerte svar om bil-tekniske problem, ja til og med et Cessna-fly. Han forklarer at det finns en slags universell kollektiv bevissthets ”database” hvor alle svar finns. Dette er hans arkiv. Han opplever å være totalt tilstede i nuet, og nærværende over alt i dette nuet, siden han da ikke forholder seg til vår tid-rom-modell. ”Det er som luften vi puster” sier han. Og alle molekyler og partikler har bevissthet, enten de er her eller der. For Iliuka finns ikke slike begreper som her og der. Alt er her.

Mer informasjon og mulighet for påmelding til kurs finner du på www.Iliuka.net.

Tidspunkt

Iliukarådet holdes på Solsetra søndag den 3. mai 2015 kl 17:00.

Det koster kr 650,- og inkluderer enkel servering samt lydopptak på CD som du kan spille av på din datamaskin.

Påmelding

[callout]Påmelding skjer via vårt kontaktskjema.[/callout]

Innbetaling kan gjøres til konto 97131721904. Merk innbetalingen med «Ilikuaråd og ditt navn».

Ved spørsmål angående kurset, stedet eller overnatting, kontakt oss på mobil 40008022, e-post Post@Solsetra.no eller benytt vårt kontaktskjema.

[button_with_link url=»http://solsetra.no/kurs/» target=»» class=»» id=»» onclick=»»]Flere kurs[/button_with_link]

[styled_image size=»blog» align=»left» link=»http://solsetra.no/wp-content/uploads/2011/06/setra11.jpg» icon=»zoom» lightbox=»yes» alt=»Solsetra»]http://solsetra.no/wp-content/uploads/2011/06/setra11.jpg[/styled_image]

Iliukaråd på Solsetra oktober 2014

[styled_image size=»blog» align=»left» link=»http://solsetra.no/wp-content/gallery/solsetra-hosten/solsetrahost5.jpg» icon=»zoom» lightbox=»yes» alt=»Iliukaråd på Solsetra»]http://solsetra.no/wp-content/gallery/solsetra-hosten/solsetrahost5.jpg[/styled_image]

Leif Havik kommer tilbake til Solsetra for å avholde Iliukaråd søndag den 12. oktober 2014 kl 17:00. Her kan du stille en gammel energi alle spørsmål du måtte ha, både personlige og av global interesse. Svarene kommer umiddelbart og er rettet mot ståstedet til den som spør.

Om rådet

Under et Iliukaråd sitter en gruppe på 10-15 personer på stoler i en sirkel med levende lys i midten. Havik går ned i dyptrance og formidler sin guide Iliuka. Alt blir tatt opp digitalt og omsatt til et utskrift eller CD.

Mobiltelefoner stenges helt av fordi de forstyrrer lydopptaket. Alt blir tatt opp digitalt og omsatt til et utskrift eller CD, slik at deltakerne kan gjennomgå alt grundigere i etterhånd. Dette gir en bedre forståelse av hva som blir formidlet. Det er en stor fordel at deltakeren på forhånd skriver ned sine spørsmål i bolker på 5 og 5. Man stiller inntil 5 spørsmål pr runde og normalt får man anledning til å totalt stille 15-20 spørsmål. Gjennomsnittlig varighet er 1,5 til 2 timer.

Det er til stor hjelp at deltakeren er avslappet og puster godt under hele ”rådet”. Alle viser hensyn og er stille under prosessen ved å unngå å prate eller lage støy med papir og lignende.

Selv om energien Iliuka representerer er av gammel opprinnelse finnes det ingen begrensninger i hva man kan spørre om. Det er imidlertid viktig at man ikke stiller enten/eller-spørsmål. (Er det slik eller slik.) Deltakeren kan ikke stille spørsmål om andre personer som ikke er tilstede. Man kan være trygg på at Iliuka aldri røper hemmeligheter, eller snakker bak noens rygg. Derfor må alle spørsmål gjelde egne livsprosesser, og ikke andres.

Konu ekatah – takk i kjærlighet

Etter hvert svar sier Iliuka alltid : Konu ekatah. ”Hvilket betyr takk i kjærlighet.” Det kan også bety: ”Vær så god” i og med at Iliuka ikke opplever forskjell på det å gi og å få. Når han sier konu ekatah, mener han å være ferdig med sitt svar. Da kan man stille følgespørsmål eller bytte til neste tema. Dersom vi ikke forstår svaret i øyeblikket, vil det være naturlig å be ham om å gjenta det. Merk! Det gjør Iliuka aldri. Man bør hvile i at det blir gjort opptak. Og man bør hvile i at det av og til behøves tid til å fordøye et svar inntil en innsikt åpenbares.

”Er ei ilden vakker?”

Nå er det slik at Iliuka ikke nødvendig vis vil gi noe svar på det deltakeren spør om. Det kan for eksempel være fordi han vil beskytte den som spør eller andre i gruppa, eller at han anser at et svar vil gjøre en prosess vanskelig. Da svarer han gjerne med et spørsmål hvor han sier: ”Er ei ilden vakker?” (Ei = ikke) Da er det umulig å få et svar på det man spør om og det er da behov for å bytte tema.

Iliuka leser tanker, og han begynner ofte å svare før deltakeren har fått stilt ferdig sitt spørsmål. Da er det viktig at man ikke snakker i munnen på Iliuka. Hans engasjement er stort og han venter ikke til man har fått tenkt seg om.

Healing-energi

Iliuka gir ofte healing-energi under en slik prosess, og mange opplever denne kraften. Ofte har Havik fått tilbakemeldinger fra de som har kommet til ”rådet” med smerter, men som har gått derfra uten.

Det forekommer at noen opplever Iliuka som provoserende. Dette er gjerne fordi han trykker på knapper som vi helst ikke vil at noen skal røre. Iliuka er ikke som oss mennesker; han går rett på sak, og ikke rundt grøten, later som, fordekker eller fornekter.

[styled_image size=»blog» align=»left» link=»http://solsetra.no/wp-content/uploads/2011/06/seremoniplassen.jpg» icon=»zoom» lightbox=»yes» alt=»Seremoniplassen på Solsetra»]http://solsetra.no/wp-content/uploads/2011/06/seremoniplassen.jpg[/styled_image]

Om instruktøren

Leif Havik er fra Trondheim og livnærer seg på å reise rundt omkring i Norge og Sverige og holder kurser; meditasjonskurser, selvutviklingskurser og kurs for å bevisstgjøre «vårt indre barn». I tillegg er det kanalisering av en gammel energi «Iliuka» samt at han holder trommereiser, dvs. en meditativ reise til trommens vibrasjoner.

Iliuka har en antatt opprinnelse fra Tibet for omtrentlig 40000 år siden. Han har derimot også talt om tider før denne tidsepoke, blant annet fra Atlantis, Lemuria, og Pleiadene. Det eksisterte en gang i fjern tid, et velutviklet samfunn i Tibet kalt Kobatel. Dette var nærmest et senter eller en by. I dag finnes visstnok ruiner av dette.

I og med at Iliuka ikke opplever tidsfenomenet slik vi gjør, er han i stand til å ”koble” seg opp i hvilken som helst problemstilling. Noen har fått detaljerte svar om bil-tekniske problem, ja til og med et Cessna-fly. Han forklarer at det finns en slags universell kollektiv bevissthets ”database” hvor alle svar finns. Dette er hans arkiv. Han opplever å være totalt tilstede i nuet, og nærværende over alt i dette nuet, siden han da ikke forholder seg til vår tid-rom-modell. ”Det er som luften vi puster” sier han. Og alle molekyler og partikler har bevissthet, enten de er her eller der. For Iliuka finns ikke slike begreper som her og der. Alt er her.

Mer informasjon og mulighet for påmelding til kurs finner du på www.Iliuka.net.

Tidspunkt

Iliukarådet holdes på Solsetra søndag den 12. oktober 2014 kl 17:00.

Det koster kr 550,- og inkluderer enkel servering samt lydopptak på CD som du kan spille av på din datamaskin.

Påmelding

[callout]Påmelding skjer via vårt kontaktskjema.[/callout]

Innbetaling kan gjøres til konto 9713 17 21904. Merk innbetalingen med «Ilikuaråd og ditt navn».

Ved spørsmål angående kurset, stedet eller overnatting, kontakt oss på mobil 4000 8022, e-post Post@Solsetra.no eller benytt vårt kontaktskjema.

[button_with_link url=»http://solsetra.no/kurs/» target=»» class=»» id=»» onclick=»»]Flere kurs[/button_with_link]

[styled_image size=»blog» align=»left» link=»http://solsetra.no/wp-content/uploads/2012/08/panorama6.jpg» icon=»zoom» lightbox=»yes» alt=»Solsetra»]http://solsetra.no/wp-content/uploads/2012/08/panorama6.jpg[/styled_image]

Young Masters juni 2014

[styled_image size=»blog» align=»left» link=»http://solsetra.no/wp-content/uploads/2014/08/solsetrayoungm062014.jpg» icon=»zoom» lightbox=»yes» alt=»Young Masters»]http://solsetra.no/wp-content/uploads/2014/08/solsetrayoungm062014trim.jpg[/styled_image]

Vi avholder for tredje gang en Young Masters-samling fra 9. – 22. juni 2014 på Solsetra. Fortsett å lese «Young Masters juni 2014»

Iliukaråd på Solsetra april 2014

[styled_image size=»blog» align=»left» link=»http://solsetra.no/wp-content/gallery/solsetra/21sirkel.jpg» icon=»zoom» lightbox=»yes» alt=»Iliukaråd på Solsetra»]http://solsetra.no/wp-content/gallery/solsetra/21sirkel.jpg[/styled_image]

Leif Havik kommer tilbake til Solsetra for å avholde Iliukaråd søndag den 27. april 2014 kl 14:00. Her kan du stille en gammel energi alle spørsmål du måtte ha, både personlige og av global interesse. Svarene kommer umiddelbart og er rettet mot ståstedet til den som spør.

Om rådet

Under et Iliukaråd sitter en gruppe på 10-15 personer på stoler i en sirkel med levende lys i midten. Havik går ned i dyptrance og formidler sin guide Iliuka. Alt blir tatt opp digitalt og omsatt til et utskrift eller CD.

Mobiltelefoner stenges helt av fordi de forstyrrer lydopptaket. Alt blir tatt opp digitalt og omsatt til et utskrift eller CD, slik at deltakerne kan gjennomgå alt grundigere i etterhånd. Dette gir en bedre forståelse av hva som blir formidlet. Det er en stor fordel at deltakeren på forhånd skriver ned sine spørsmål i bolker på 5 og 5. Man stiller inntil 5 spørsmål pr runde og normalt får man anledning til å totalt stille 15-20 spørsmål. Gjennomsnittlig varighet er 1,5 til 2 timer.

Det er til stor hjelp at deltakeren er avslappet og puster godt under hele ”rådet”. Alle viser hensyn og er stille under prosessen ved å unngå å prate eller lage støy med papir og lignende.

Selv om energien Iliuka representerer er av gammel opprinnelse finnes det ingen begrensninger i hva man kan spørre om. Det er imidlertid viktig at man ikke stiller enten/eller-spørsmål. (Er det slik eller slik.) Deltakeren kan ikke stille spørsmål om andre personer som ikke er tilstede. Man kan være trygg på at Iliuka aldri røper hemmeligheter, eller snakker bak noens rygg. Derfor må alle spørsmål gjelde egne livsprosesser, og ikke andres.

Konu ekatah – takk i kjærlighet

Etter hvert svar sier Iliuka alltid : Konu ekatah. ”Hvilket betyr takk i kjærlighet.” Det kan også bety: ”Vær så god” i og med at Iliuka ikke opplever forskjell på det å gi og å få. Når han sier konu ekatah, mener han å være ferdig med sitt svar. Da kan man stille følgespørsmål eller bytte til neste tema. Dersom vi ikke forstår svaret i øyeblikket, vil det være naturlig å be ham om å gjenta det. Merk! Det gjør Iliuka aldri. Man bør hvile i at det blir gjort opptak. Og man bør hvile i at det av og til behøves tid til å fordøye et svar inntil en innsikt åpenbares.

”Er ei ilden vakker?”

Nå er det slik at Iliuka ikke nødvendig vis vil gi noe svar på det deltakeren spør om. Det kan for eksempel være fordi han vil beskytte den som spør eller andre i gruppa, eller at han anser at et svar vil gjøre en prosess vanskelig. Da svarer han gjerne med et spørsmål hvor han sier: ”Er ei ilden vakker?” (Ei = ikke) Da er det umulig å få et svar på det man spør om og det er da behov for å bytte tema.

Iliuka leser tanker, og han begynner ofte å svare før deltakeren har fått stilt ferdig sitt spørsmål. Da er det viktig at man ikke snakker i munnen på Iliuka. Hans engasjement er stort og han venter ikke til man har fått tenkt seg om.

Healing-energi

Iliuka gir ofte healing-energi under en slik prosess, og mange opplever denne kraften. Ofte har Havik fått tilbakemeldinger fra de som har kommet til ”rådet” med smerter, men som har gått derfra uten.

Det forekommer at noen opplever Iliuka som provoserende. Dette er gjerne fordi han trykker på knapper som vi helst ikke vil at noen skal røre. Iliuka er ikke som oss mennesker; han går rett på sak, og ikke rundt grøten, later som, fordekker eller fornekter.

[styled_image size=»blog» align=»left» link=»http://solsetra.no/wp-content/uploads/2011/06/seremoniplassen.jpg» icon=»zoom» lightbox=»yes» alt=»Seremoniplassen på Solsetra»]http://solsetra.no/wp-content/uploads/2011/06/seremoniplassen.jpg[/styled_image]

Om instruktøren

Leif Havik er fra Trondheim og livnærer seg på å reise rundt omkring i Norge og Sverige og holder kurser; meditasjonskurser, selvutviklingskurser og kurs for å bevisstgjøre «vårt indre barn». I tillegg er det kanalisering av en gammel energi «Iliuka» samt at han holder trommereiser, dvs. en meditativ reise til trommens vibrasjoner.

Iliuka har en antatt opprinnelse fra Tibet for omtrentlig 40000 år siden. Han har derimot også talt om tider før denne tidsepoke, blant annet fra Atlantis, Lemuria, og Pleiadene. Det eksisterte en gang i fjern tid, et velutviklet samfunn i Tibet kalt Kobatel. Dette var nærmest et senter eller en by. I dag finnes visstnok ruiner av dette.

I og med at Iliuka ikke opplever tidsfenomenet slik vi gjør, er han i stand til å ”koble” seg opp i hvilken som helst problemstilling. Noen har fått detaljerte svar om bil-tekniske problem, ja til og med et Cessna-fly. Han forklarer at det finns en slags universell kollektiv bevissthets ”database” hvor alle svar finns. Dette er hans arkiv. Han opplever å være totalt tilstede i nuet, og nærværende over alt i dette nuet, siden han da ikke forholder seg til vår tid-rom-modell. ”Det er som luften vi puster” sier han. Og alle molekyler og partikler har bevissthet, enten de er her eller der. For Iliuka finns ikke slike begreper som her og der. Alt er her.

Mer informasjon og mulighet for påmelding til kurs finner du på www.Iliuka.net.

Tidspunkt

Iliukarådet holdes på Solsetra søndag den 27. april 2014 kl 14:00.

Det koster kr 550,- og inkluderer enkel servering samt lydopptak på CD som du kan spille av på din datamaskin.

Påmelding

[callout]Påmelding skjer via vårt kontaktskjema.[/callout]

Innbetaling kan gjøres til konto 9713 17 21904. Merk innbetalingen med «Ilikuaråd og ditt navn».

Ved spørsmål angående kurset, stedet eller overnatting, kontakt oss på mobil 4000 8022, e-post Post@Solsetra.no eller benytt vårt kontaktskjema.

[button_with_link url=»http://solsetra.no/kurs/» target=»» class=»» id=»» onclick=»»]Flere kurs[/button_with_link]

[styled_image size=»blog» align=»left» link=»http://solsetra.no/wp-content/uploads/2012/08/panorama6.jpg» icon=»zoom» lightbox=»yes» alt=»Solsetra»]http://solsetra.no/wp-content/uploads/2012/08/panorama6.jpg[/styled_image]

Medisinhjulet på Solsetra april 2014

[styled_image size=»blog» align=»left» link=»http://solsetra.no/wp-content/gallery/solsetra-hosten/solsetrahost5.jpg» icon=»zoom» lightbox=»yes» alt=»Medisinhjulet på Solsetra»]http://solsetra.no/wp-content/gallery/solsetra-hosten/solsetrahost5.jpg[/styled_image]

Medisinhjulet er et kurs hvor en gammel indiansk filosofi blir brukt som et ”kart” for lettere å navigere gjennom livsprosesser, – fra problem til løsning. Fortsett å lese «Medisinhjulet på Solsetra april 2014»

Iliukaråd på Solsetra oktober 2013

[styled_image size=»blog» align=»left» link=»http://solsetra.no/wp-content/uploads/2011/06/setra11.jpg» icon=»zoom» lightbox=»yes» alt=»Iliukaråd på Solsetra»]http://solsetra.no/wp-content/uploads/2011/06/setra11.jpg[/styled_image]

Leif Havik kommer tilbake til Solsetra for å avholde Iliukaråd lørdag den 12. oktober 2013 kl 15:00. Her kan du stille en gammel energi alle spørsmål du måtte ha, både personlige og av global interesse. Svarene kommer umiddelbart og er rettet mot ståstedet til den som spør.

Om rådet

Under et Iliukaråd sitter en gruppe på 10-15 personer på stoler i en sirkel med levende lys i midten. Havik går ned i dyptrance og formidler sin guide Iliuka. Alt blir tatt opp digitalt og omsatt til et utskrift eller CD.

Mobiltelefoner stenges helt av fordi de forstyrrer lydopptaket. Alt blir tatt opp digitalt og omsatt til et utskrift eller CD, slik at deltakerne kan gjennomgå alt grundigere i etterhånd. Dette gir en bedre forståelse av hva som blir formidlet. Det er en stor fordel at deltakeren på forhånd skriver ned sine spørsmål i bolker på 5 og 5. Man stiller inntil 5 spørsmål pr runde og normalt får man anledning til å totalt stille 15-20 spørsmål. Gjennomsnittlig varighet er 1,5 til 2 timer.

Det er til stor hjelp at deltakeren er avslappet og puster godt under hele ”rådet”. Alle viser hensyn og er stille under prosessen ved å unngå å prate eller lage støy med papir og lignende.

Selv om energien Iliuka representerer er av gammel opprinnelse finnes det ingen begrensninger i hva man kan spørre om. Det er imidlertid viktig at man ikke stiller enten/eller-spørsmål. (Er det slik eller slik.) Deltakeren kan ikke stille spørsmål om andre personer som ikke er tilstede. Man kan være trygg på at Iliuka aldri røper hemmeligheter, eller snakker bak noens rygg. Derfor må alle spørsmål gjelde egne livsprosesser, og ikke andres.

Konu ekatah – takk i kjærlighet

Etter hvert svar sier Iliuka alltid : Konu ekatah. ”Hvilket betyr takk i kjærlighet.” Det kan også bety: ”Vær så god” i og med at Iliuka ikke opplever forskjell på det å gi og å få. Når han sier konu ekatah, mener han å være ferdig med sitt svar. Da kan man stille følgespørsmål eller bytte til neste tema. Dersom vi ikke forstår svaret i øyeblikket, vil det være naturlig å be ham om å gjenta det. Merk! Det gjør Iliuka aldri. Man bør hvile i at det blir gjort opptak. Og man bør hvile i at det av og til behøves tid til å fordøye et svar inntil en innsikt åpenbares.

”Er ei ilden vakker?”

Nå er det slik at Iliuka ikke nødvendig vis vil gi noe svar på det deltakeren spør om. Det kan for eksempel være fordi han vil beskytte den som spør eller andre i gruppa, eller at han anser at et svar vil gjøre en prosess vanskelig. Da svarer han gjerne med et spørsmål hvor han sier: ”Er ei ilden vakker?” (Ei = ikke) Da er det umulig å få et svar på det man spør om og det er da behov for å bytte tema.

Iliuka leser tanker, og han begynner ofte å svare før deltakeren har fått stilt ferdig sitt spørsmål. Da er det viktig at man ikke snakker i munnen på Iliuka. Hans engasjement er stort og han venter ikke til man har fått tenkt seg om.

Healing-energi

Iliuka gir ofte healing-energi under en slik prosess, og mange opplever denne kraften. Ofte har Havik fått tilbakemeldinger fra de som har kommet til ”rådet” med smerter, men som har gått derfra uten.

Det forekommer at noen opplever Iliuka som provoserende. Dette er gjerne fordi han trykker på knapper som vi helst ikke vil at noen skal røre. Iliuka er ikke som oss mennesker; han går rett på sak, og ikke rundt grøten, later som, fordekker eller fornekter.

[styled_image size=»blog» align=»left» link=»http://solsetra.no/wp-content/uploads/2011/06/seremoniplassen.jpg» icon=»zoom» lightbox=»yes» alt=»Seremoniplassen på Solsetra»]http://solsetra.no/wp-content/uploads/2011/06/seremoniplassen.jpg[/styled_image]

Om instruktøren

Leif Havik er fra Trondheim og livnærer seg på å reise rundt omkring i Norge og Sverige og holder kurser; meditasjonskurser, selvutviklingskurser og kurs for å bevisstgjøre «vårt indre barn». I tillegg er det kanalisering av en gammel energi «Iliuka» samt at han holder trommereiser, dvs. en meditativ reise til trommens vibrasjoner.

Iliuka har en antatt opprinnelse fra Tibet for omtrentlig 40000 år siden. Han har derimot også talt om tider før denne tidsepoke, blant annet fra Atlantis, Lemuria, og Pleiadene. Det eksisterte en gang i fjern tid, et velutviklet samfunn i Tibet kalt Kobatel. Dette var nærmest et senter eller en by. I dag finnes visstnok ruiner av dette.

I og med at Iliuka ikke opplever tidsfenomenet slik vi gjør, er han i stand til å ”koble” seg opp i hvilken som helst problemstilling. Noen har fått detaljerte svar om bil-tekniske problem, ja til og med et Cessna-fly. Han forklarer at det finns en slags universell kollektiv bevissthets ”database” hvor alle svar finns. Dette er hans arkiv. Han opplever å være totalt tilstede i nuet, og nærværende over alt i dette nuet, siden han da ikke forholder seg til vår tid-rom-modell. ”Det er som luften vi puster” sier han. Og alle molekyler og partikler har bevissthet, enten de er her eller der. For Iliuka finns ikke slike begreper som her og der. Alt er her.

Mer informasjon og mulighet for påmelding til kurs finner du på www.Iliuka.net.

Tidspunkt

Iliukarådet holdes på Solsetra lørdag den 12. oktober 2013 kl 15:00.

Det koster kr 550,- og inkluderer enkel servering samt lydopptak på CD som du kan spille av på din datamaskin.

Påmelding

[callout]Påmelding skjer via vårt kontaktskjema.[/callout]

Innbetaling kan gjøres til konto 9713 17 21904. Merk innbetalingen med «Ilikuaråd og ditt navn».

Ved spørsmål angående kurset, stedet eller overnatting, kontakt oss på mobil 4000 8022, e-post Post@Solsetra.no eller benytt vårt kontaktskjema.

[button_with_link url=»http://solsetra.no/kurs/» target=»» class=»» id=»» onclick=»»]Flere kurs[/button_with_link]

Iliukaråd på Solsetra mars 2013

[styled_image size=»blog» align=»left» link=»http://solsetra.no/wp-content/uploads/2012/01/setra13.jpg» icon=»zoom» lightbox=»yes» alt=»Iliukaråd på Solsetra»]http://solsetra.no/wp-content/uploads/2012/01/setra13.jpg[/styled_image]

Leif Havik kommer tilbake til Solsetra for å avholde Iliukaråd lørdag den 16. mars 2013 kl 15:00. Her kan du stille en gammel energi alle spørsmål du måtte ha, både personlige og av global interesse. Svarene kommer umiddelbart og er rettet mot ståstedet til den som spør.

Om rådet

Under et Iliukaråd sitter en gruppe på 10-15 personer på stoler i en sirkel med levende lys i midten. Havik går ned i dyptrance og formidler sin guide Iliuka. Alt blir tatt opp digitalt og omsatt til et utskrift eller CD.

Mobiltelefoner stenges helt av fordi de forstyrrer lydopptaket. Alt blir tatt opp digitalt og omsatt til et utskrift eller CD, slik at deltakerne kan gjennomgå alt grundigere i etterhånd. Dette gir en bedre forståelse av hva som blir formidlet. Det er en stor fordel at deltakeren på forhånd skriver ned sine spørsmål i bolker på 5 og 5. Man stiller inntil 5 spørsmål pr runde og normalt får man anledning til å totalt stille 15-20 spørsmål. Gjennomsnittlig varighet er 1,5 til 2 timer.

Det er til stor hjelp at deltakeren er avslappet og puster godt under hele ”rådet”. Alle viser hensyn og er stille under prosessen ved å unngå å prate eller lage støy med papir og lignende.

Selv om energien Iliuka representerer er av gammel opprinnelse finnes det ingen begrensninger i hva man kan spørre om. Det er imidlertid viktig at man ikke stiller enten/eller-spørsmål. (Er det slik eller slik.) Deltakeren kan ikke stille spørsmål om andre personer som ikke er tilstede. Man kan være trygg på at Iliuka aldri røper hemmeligheter, eller snakker bak noens rygg. Derfor må alle spørsmål gjelde egne livsprosesser, og ikke andres.

Konu ekatah – takk i kjærlighet

Etter hvert svar sier Iliuka alltid : Konu ekatah. ”Hvilket betyr takk i kjærlighet.” Det kan også bety: ”Vær så god” i og med at Iliuka ikke opplever forskjell på det å gi og å få. Når han sier konu ekatah, mener han å være ferdig med sitt svar. Da kan man stille følgespørsmål eller bytte til neste tema. Dersom vi ikke forstår svaret i øyeblikket, vil det være naturlig å be ham om å gjenta det. Merk! Det gjør Iliuka aldri. Man bør hvile i at det blir gjort opptak. Og man bør hvile i at det av og til behøves tid til å fordøye et svar inntil en innsikt åpenbares.

”Er ei ilden vakker?”

Nå er det slik at Iliuka ikke nødvendig vis vil gi noe svar på det deltakeren spør om. Det kan for eksempel være fordi han vil beskytte den som spør eller andre i gruppa, eller at han anser at et svar vil gjøre en prosess vanskelig. Da svarer han gjerne med et spørsmål hvor han sier: ”Er ei ilden vakker?” (Ei = ikke) Da er det umulig å få et svar på det man spør om og det er da behov for å bytte tema.

Iliuka leser tanker, og han begynner ofte å svare før deltakeren har fått stilt ferdig sitt spørsmål. Da er det viktig at man ikke snakker i munnen på Iliuka. Hans engasjement er stort og han venter ikke til man har fått tenkt seg om.

Healing-energi

Iliuka gir ofte healing-energi under en slik prosess, og mange opplever denne kraften. Ofte har Havik fått tilbakemeldinger fra de som har kommet til ”rådet” med smerter, men som har gått derfra uten.

Det forekommer at noen opplever Iliuka som provoserende. Dette er gjerne fordi han trykker på knapper som vi helst ikke vil at noen skal røre. Iliuka er ikke som oss mennesker; han går rett på sak, og ikke rundt grøten, later som, fordekker eller fornekter.

[styled_image size=»blog» align=»left» link=»http://solsetra.no/wp-content/uploads/2011/06/seremoniplassen.jpg» icon=»zoom» lightbox=»yes» alt=»Seremoniplassen på Solsetra»]http://solsetra.no/wp-content/uploads/2011/06/seremoniplassen.jpg[/styled_image]

Om instruktøren

Leif Havik er fra Trondheim og livnærer seg på å reise rundt omkring i Norge og Sverige og holder kurser; meditasjonskurser, selvutviklingskurser og kurs for å bevisstgjøre «vårt indre barn». I tillegg er det kanalisering av en gammel energi «Iliuka» samt at han holder trommereiser, dvs. en meditativ reise til trommens vibrasjoner.

Iliuka har en antatt opprinnelse fra Tibet for omtrentlig 40000 år siden. Han har derimot også talt om tider før denne tidsepoke, blant annet fra Atlantis, Lemuria, og Pleiadene. Det eksisterte en gang i fjern tid, et velutviklet samfunn i Tibet kalt Kobatel. Dette var nærmest et senter eller en by. I dag finnes visstnok ruiner av dette.

I og med at Iliuka ikke opplever tidsfenomenet slik vi gjør, er han i stand til å ”koble” seg opp i hvilken som helst problemstilling. Noen har fått detaljerte svar om bil-tekniske problem, ja til og med et Cessna-fly. Han forklarer at det finns en slags universell kollektiv bevissthets ”database” hvor alle svar finns. Dette er hans arkiv. Han opplever å være totalt tilstede i nuet, og nærværende over alt i dette nuet, siden han da ikke forholder seg til vår tid-rom-modell. ”Det er som luften vi puster” sier han. Og alle molekyler og partikler har bevissthet, enten de er her eller der. For Iliuka finns ikke slike begreper som her og der. Alt er her.

Mer informasjon og mulighet for påmelding til kurs finner du på www.Iliuka.net.

Tidspunkt

Iliukarådet holdes på Solsetra lørdag den 16. mars 2013 kl 15:00.

Det koster kr 550,- og inkluderer enkel servering samt lydopptak på CD som du kan spille av på din datamaskin.

Påmelding

[callout]Påmelding skjer via vårt kontaktskjema.[/callout]

Innbetaling kan gjøres til konto 9713 17 21904. Merk innbetalingen med «Ilikuaråd og ditt navn».

Ved spørsmål angående kurset, stedet eller overnatting, kontakt oss på mobil 4000 8022, e-post Post@Solsetra.no eller benytt vårt kontaktskjema.

[button_with_link url=»http://solsetra.no/kurs/» target=»» class=»» id=»» onclick=»»]Flere kurs[/button_with_link]