Akuttplassering

[styled_image size=»tall» align=»left» link=»http://solsetra.no/wp-content/uploads/2011/01/lyng.jpg» icon=»zoom» lightbox=»yes» alt=»Lyng i skogen»]http://solsetra.no/wp-content/uploads/2011/01/lyng.jpg[/styled_image]

Vi har i tillegg til besøkshjemmet mulighet til å ta imot akuttplassering på de samme barna. Det vil si at om det skulle oppstå en akuttsituasjon for familien slik at barna for en periode ikke kan bo hjemme, kan de komme til oss for en periode.

Dette kan medføre en mindre belastning på allerede ofte prøvede barn. Da vil de bli plassert i en trygg base de allerede har tilknytning til.

Av og til kan det skje at familier havner i situasjoner som gjør at omsorgsoppgaven blir for stor i perioder. Dette kan være sykdom eller andre forskjellige akutte situasjoner.

Vi ønsker å tilby de barna som allerede er tilknyttet oss en plass i vår familie hvis noe akutt skulle skje i deres familie. Dette vil kunne være betryggende for barnet ettersom det allerede har en tilknytning til oss og Solsetra.

Vi tar også imot familier som trenger støtte og veiledning. Disse vil bli innlemmet i vår familie som likeverdige familiemedlemmer.

Kontakt oss

For mer informasjon, ring 40008022 eller sende en e-post til Post@Solsetra.no. Eventuelt kan du benytte vårt kontaktskjema.

Legg igjen en kommentar